HROD RESILIENCE ล้มให้เป็น ลุกให้ไว สู่การเติบโตใหม่อย่างยั่งยืน

HROD RESILIENCE ล้มให้เป็น ลุกให้ไว สู่การเติบโตใหม่อย่างยั่งยืน

เริ่มต้น : 25 May 2023

สิ้นสุด : 25 May 2023

สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรตื 6 รอบ พระชนมพรรษา

งานสัมมนาประจำปี
ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (NIDA)
โดยนักศึกษาภาคพิเศษรุ่นที่ 20 และภาคปกติ พร้อมทั้งคณาจารย์ทุกท่าน เตรียมพบกับสาระความรู้อัดแน่น ควบคู่กับความสนุกสนานในงาน…
HROD RESILIENCE
ล้มให้เป็น ลุกให้ไว สู่การเติบโตใหม่อย่างยั่งยืน
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
?ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี?
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
?สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ?
คุณเบียร์ 096-385-1949
คุณติ๋วติ๋ว 094-545-5345
คุณเหว่ยคัง 090-448-8879