งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ : The 2nd NIC-NIDA Conference 2023

เริ่มต้น : 17 Aug 2023

สิ้นสุด : 18 Aug 2023

สถานที่ : The National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand

url : https://conference.nida.ac.th

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration
(The 2nd NIC-NIDA Conference 2023)
“New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization”
August 17-18, 2023 between 9:00 a.m. – 5.30 p.m. (Bangkok Time zone: GMT+7)
The National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand

For more information, please visit our web site: https://conference.nida.ac.th