การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 14 (เขตบางกะปิ-คลองเจ้าคุณสิงห์)

เริ่มต้น : 3 May 2023

สิ้นสุด : 3 May 2023

สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรตื 6 รอบพระชนมพรรษา

url : https://nida.ac.th/invited-to-listen-to-the-vision-of-candidates-for-mps-bangkok-region-14-bangkapi-khlong-chao-khun-sing-district/

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 14 (เขตบางกะปิ-คลองเจ้าคุณสิงห์)
งานใหญ่ “โค้งสุดท้าย” ก่อน #เลือกตั้ง66
หัวข้อ “จุดขาย จุดแข็ง จุดยืน ส.ส.เขตบางกะปิ – คลองเจ้าคุณสิงห์”
พร้อมทั้งร่วมรับฟังการแถลงผลโพล “ศึกเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 3”
จัดโดย คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
รับชมสดออนไลน์ผ่าน Facebook Live: NIDA Thailand, LawNIDA และ NIDA Poll – นิด้าโพล