เสวนาออนไลน์ (Eco-Talk Series) “การเงินที่เป็นธรรม กับการผลักดันนโยบายของธนาคารด้านสิ่งแวดล้อม”

เริ่มต้น : 24 Apr 2023

สิ้นสุด : 24 Apr 2023

เวลา 16.30 – 18.00 น.

เสวนาออนไลน์ (Eco-Talk Series)

“การเงินที่เป็นธรรม กับการผลักดันนโยบายของธนาคารด้านสิ่งแวดล้อม”

จัดโดย คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม