งานเสวนา หัวข้อ ” Burnout ต้องทำไง?…เรื่องใหญ่ของวัยทำงาน “

เริ่มต้น : 12 Apr 2023

สิ้นสุด : 12 Apr 2023

12 เมษายน 2566

เวลา 9.00 – 12.00 น.

งานเสวนา หัวข้อ ” Burnout ต้องทำไง?…เรื่องใหญ่ของวัยทำงาน ”

จัดโดย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์