งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

เริ่มต้น : 11 Apr 2023

สิ้นสุด : 11 Apr 2023

สถานที่ : สวนน้ำพัฒนธารา อาคารราชพฤกษ์

11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น.

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

ณ สวนน้ำพัฒนธารา อาคารราชพฤกษ์

จัดโดย ส่วนสารบรรณและพิธีการ