กิจกรรม “โครงการน้ำใจจากพี่สู่น้อง CSR ทำความดีเพื่อสังคม”

เริ่มต้น : 7 Apr 2023

สิ้นสุด : 9 Apr 2023

สถานที่ : โรงเรียนวัดนาล้อม และ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรม “โครงการน้ำใจจากพี่สู่น้อง CSR ทำความดีเพื่อสังคม”

ณ โรงเรียนวัดนาล้อม และ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จัดโดย ชมรมอาสาพัฒนาชนบท

ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2566