7-9Apr

กิจกรรม “โครงการน้ำใจจากพี่สู่น้อง CSR ทำความดีเพื่อสังคม”โรงเรียนวัดนาล้อม และ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

11Apr

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566สวนน้ำพัฒนธารา อาคารราชพฤกษ์

12Apr

งานเสวนา หัวข้อ ” Burnout ต้องทำไง?…เรื่องใหญ่ของวัยทำงาน “

20Apr

HROD TALK #150 Corporate Culture Essentials มาสร้างวัฒนธรรมองค์การแบบไม่ต้องท่องจำกันเถอะ

19-23Apr

งาน NIDA Book Fair 2023ห้องโถง ชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร

24Apr

ECO TALK การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SERIESMicrosoft Teams

24Apr

เสวนาออนไลน์ (Eco-Talk Series) “การเงินที่เป็นธรรม กับการผลักดันนโยบายของธนาคารด้านสิ่งแวดล้อม”

27Apr

พิธีเปิด โครงการ NIDA USR สร้างสุขภาพที่ดีแก่เยาวชนด้วยกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2566สนามฟุตบอลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

27Apr

อบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้นและวิธีปฏิบัติตนขณะเกิดอัคคีภัยและเกิดแผ่นดินไหว” ประจำปี 2566

28Apr

“การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2566

29Apr

The only English-language stage for the leading parties to reveal their directionห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

3May

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 14 (เขตบางกะปิ-คลองเจ้าคุณสิงห์)หอประชุมเฉลิมพระเกียรตื 6 รอบพระชนมพรรษา

23May

งานวันสถาปนาครบรอบ 11 ปี นิเทศ@นิด้าชั้น 7 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

25May

HROD RESILIENCE ล้มให้เป็น ลุกให้ไว สู่การเติบโตใหม่อย่างยั่งยืนหอประชุมเฉลิมพระเกียรตื 6 รอบ พระชนมพรรษา

25May

การรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมกันพัฒนามาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการและผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ครั้งที่ 1ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี และ ระบบ Microsoft Teams

31May

HROD TALK ครั้งที่ 151 ปลุกพลังองค์กรแห่งโลกการทำงานยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะOnline via ZOOM Meeting

28Jun

HROD TALK ครั้งที่ 152 ปลุก “HERO” ในตัวคุณ…ให้เป็นทุนสร้างนวัตกรรมOnline via ZOOM Meeting

4Jul

NIDA Academic Writing 2023 : Academic Writing for Publication in International Journals ครั้งที่ 1ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช

5Jul

HROD TALK ครั้งที่ 153 ชีพจรเศรษฐกิจ ธุรกิจ และแรงงานไทย หลังเลือกตั้งOnline via ZOOM Meeting

11Jul

Sharing Day ครั้งที่ 4 : KM NIDA Research excellentออนไลน์ผ่าน zoom meeting

20Jul

NIDA Academic Writing 2023 : Academic Writing for Publication in International Journals ครั้งที่ 2ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช

26Jul

NCC Forum หัวข้อ “การประเมินผลกระทบของแผนงาน/โครงการภาครัฐเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว”Online via ZOOM Meeting

17-18Aug

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ : The 2nd NIC-NIDA Conference 2023The National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand

28Aug

โครงการเสวนาเรื่ององค์กรคุณธรรมเพื่อการพัฒนาสถาบันอย่างยืนห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

31Aug

HROD TALK ครั้งที่ 154 ปรับจิต ปรับกาย ห่างไกล สารพัดโรคOnline via ZOOM Meeting

19Sep

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 /66ด้านหน้าอาคารมาลัย หุวะนันทน์

21Sep

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2566หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

22Sep

NIDA Law Forum Ep.23 ”กรอบทางกฎหมายและนโยบายการควบคุมแพลตฟอร์มดิจิทัล”Online via ZOOM Meeting

1-30Sep

โครงการ NIDA USRสนามฟุตบอล สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์

6Oct

พิธีเปิดโครงการ NIDA Design & Innovation Hub และ NIDA AI Innovation Hubชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร

6Oct

เสวนา “Moral Government”ณ ห้องสุมิตร เพชราภิรัชต์

7Oct

OPEN HOUSE MBA NIDA 2023 เปิดประสบการณ์และความรู้ในโลกของบริหารธุรกิจชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร

26Oct

โครงการสัมมนา The Beginning: ESG for SD “ESG เป็นกติกาโลกยุคใหม่ วิกฤตหรือโอกาสของนิด้า”ณ ห้องประชุมเกรียงศักดิ์-เพียรผจง เกษตรสุวรรณ (202)

9Nov

HROD TALK ครั้งที่ 157 เก่งและแกร่งอย่างไรให้รอดได้ในธุรกิจกงสีOnline via ZOOM Meeting

24Nov

กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2566วัดศาลาปูนวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

7Dec

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ประจำภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2566ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

19Dec

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2567หน้าอาคารมาลัย หุวะนันท์

18Jan

ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44

19Jan

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44หอประชุมเฉลิมพระเกียรตื 6 รอบพระชนมพรรษา

28Jan

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 และใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสมาคม สพบ.ห้องจัดเลี้ยง (ชั้นล่าง) อาคารชุบ กาญจนประกร

17Feb

ECON REBORN PARTYหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

8Mar

ผู้บริหารพบประชาคม 2567ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

20Mar

บริจาคโลหิต ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2ด้านหน้าอาคารมาลัย หุวะนันทน์

1Apr

ครบรอบปีที่ 58 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

8-9May

กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ปี 2567ชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร

19Jun

บริจาคโลหิต ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3ด้านหน้าอาคารมาลัย หุวะนันทน์

22-23Aug

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (3rd NIC-NIDA Conference 2024)NIDA, Bangkok, Thailand

18Sep

บริจาคโลหิต ประจำปี 2567 ครั้งที่ 4ด้านหน้าอาคารมาลัย หุวะนันทน์

18Dec

บริจาคโลหิต ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1ด้านหน้าอาคารมาลัย หุวะนันทน์