Sustainable Development : เรียนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 นี้อย่างไรให้ยั่งยืน Part 3

Sustainable Development : เรียนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 นี้อย่างไรให้ยั่งยืน Part 3

            ปัญหาของการเขียน (Writing) คือกลุ่มคำที่ใช้ร่วมกัน (Collocation) เช่น คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่ไม่รู้ว่าต้องใช้อย่างไร เราต้องศึกษาคำเหล่านี้ผ่าน English-English dictionary เช่น Oxford Dictionary, Ozdic, Cambridge ฯลฯ เพื่อให้เข้าใจความหมายที่แท้จริง ซึ่งจะช่วยทำให้งานเขียนของเราเป็นธรรมชาติมากขึ้น นอกจากนี้ทักษะการพูด (Speaking) จะพบปัญหาในเรื่องการออกเสียงคำที่ไม่ชัด เราต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาการออกเสียงคำให้ถูกต้องเสียก่อน โดยวิธีการฟังจะช่วยให้เราฝึกฝนการออกเสียงและการพูดได้ แต่การนำภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวัน คือหัวใจสำคัญ

โดย ผศ.ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

            ถ้าผมถามคำถามง่าย ๆ ว่าระหว่างการ produce กับการ receive อันไหนง่ายกว่ากัน แน่นอนการที่เราแค่ receive เอามา แล้วตีความ เพียงแค่ decode messages เพื่อให้เกิดความเข้าใจนั้นง่ายกว่า เรียกว่า less effortful

แต่ถ้าเราต้องผลิตมันออกมา เราต้องใช้ความพยายามมากขึ้น more effortful คือต้องใช้ความพยายามมากขึ้น การที่จะสร้างอะไรบางอย่างหรือเราต้อง encode อะไรบางอย่าง ต้องคิดไว้เสมอว่า สิ่งที่เรากำลังผลิต คนอื่นเมื่อเขามาเห็นมาอ่าน หรือมาได้ยินที่เราพูด เขาต้องเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังจะสื่อสารออกไป

Sustainable Development : เรียนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 นี้อย่างไรให้ยั่งยืน Part 3

            นั่นเป็นสาระสำคัญของทักษะที่เรียกว่า productive skills ผมขอแยกย่อยไปทีละหนึ่งทักษะ ทักษะแรกคือการเขียน ปัญหาของการเขียนคือเรื่องของ collocation เช่นเรามีตัวอย่างของคำ ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่เราไม่รู้ว่ามันใช้อย่างไร

ยกตัวอย่างเช่น มีคำว่า evoke คำว่า provoke คำว่า stir up คำว่า arouse คำว่า generate คำเหล่านี้แปลว่ากระตุ้นให้บางอย่างเกิดขึ้นทั้งสิ้น ถ้ามีบางอย่างกระตุ้นให้เราเกิดความรู้สึกเชิงลบ ให้เราโกรธ ให้เราโมโห ใช้คำไหนจะดีที่สุด

สิ่งแบบนี้ต้องค่อย ๆ ศึกษา แล้วให้พจนานุกรม ไม่ว่าจะเป็น Oxford Dictionary ที่เป็น Collocation หรือ Ozdic เป็นตัวช่วยจะทำให้การเขียนของเรามีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น และจะช่วยสร้าง intelligibility ให้สูงขึ้น จะช่วยแก้ปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษที่ไม่เป็นธรรมชาติได้มากทีเดียว

            อีกหนึ่งทักษะที่จะต้องพูดถึงก็คือ ทักษะการพูด หากถามว่าปัญหาในการพูดของคนส่วนใหญ่คือเรื่องอะไร ผมขอเสนอปัญหาที่พบบ่อย ๆ ในกลุ่มผู้พูดชาวไทยนะครับ นั่นคือการออกเสียงคำไม่ชัด โดยเฉพาะเสียงสระ บางทีเป็นสระผสม แต่หลายคนออกเสียงเป็นสระเดี่ยว

Sustainable Development : เรียนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 นี้อย่างไรให้ยั่งยืน Part 3

            แน่นอนการสื่อสารด้วยทักษะการพูด เราไม่ได้พูดเป็นคำแน่นอน แต่เราควรเริ่มต้นการพัฒนาเรื่องการออกเสียงคำให้ถูกต้องเสียก่อน เมื่อเรามีพื้นฐานที่ชัดเจนแล้ว เราจะพูดเป็นประโยค เป็น utterances เป็น discourse เป็น speech ได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น อยากให้เราลองไปฟัง การฟังเยอะ ๆ มีผลทำให้เราพูดได้ดีขึ้น แต่ไม่ได้การันตี

นั่นหมายความว่าการฟังเเละการพูดไม่ได้มี causal relationship ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่ายิ่งฟังเยอะยิ่งพูดได้ดี แต่การฟังเยอะทำให้เรามีต้นทุนเรื่องภาษาและการออกเสียงได้ดีมากขึ้น ทีนี้ในปัจจุบันก็มีการพัฒนา แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มากมาย ที่จะช่วยเราให้มี interaction เพราะว่าหัวใจสำคัญของการฝึกให้เรามีทักษะการพูดที่ดีขึ้น ก็คือการนำมันมาใช้จริง ๆ

Sustainable Development : เรียนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 นี้อย่างไรให้ยั่งยืน Part 3

            ในศตวรรษที่ 21 เราไม่จำเป็นต้องไปหาใครสักคนมาคุยกับเรา เหมือนที่แจ็คหม่าปั่นจักรยานจากบ้านไปหาใครคุยด้วย มันมีแอพพลิเคชั่นมากมาย ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือราคาย่อมเยา

ยกตัวอย่างเช่น Talk English, English Talk, i-Translate Converse หรือว่า English Speaking Practice แอปพลิเคชันเหล่านี้เริ่มต้น สำหรับ beginner ฟรี

ถ้าเราเข้าไปใช้ มันจะเป็นการฝึกโต้ตอบ ฝึก interaction จะมี conversion ไป-มา แล้วจะมีการวัดว่าสิ่งที่เรา ผลิตออกไปนั้น ออกเสียงถูกต้องใกล้เคียง สร้างความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน intelligibility ช่วยให้เข้าใจได้ชัดเจนหรือไม่ จังหวะ volume เป็นอย่างไร intonation เป็นอย่างไร จะมีการประเมินให้คะแนนทั้งสิ้น

            นี่จึงเป็นแอปพลิเคชันที่ผมบอกว่า โอกาสไม่ใช่ว่าเราต้องไปสร้างมัน แต่มันมีคนสร้างโอกาสต่าง ๆ เหล่านี้ไว้แล้ว เพียงแต่เราต้องเข้าไปใช้โอกาสเหล่านี้ เลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม interaction อีกอันหนึ่ง ที่ช่วยส่งเสริมให้เราสามารถพัฒนาทักษะการพูดได้ดี

คือเมื่อเราฟัง เมื่อเราอ่าน เราลองนำเนื้อหามาสรุป ลองนำเสนอนำมาอภิปราย ผ่านกระบวนการการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ การ interact แบบบูรณาการหลายทักษะเข้าด้วยกันแบบนี้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะการพูดให้ดียิ่งขึ้น

สามารถอ่าน บทความก่อนหน้านี้ ได้ที่
Sustainable Development : เรียนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 นี้อย่างไรให้ยั่งยืน Part 1
Sustainable Development : เรียนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 นี้อย่างไรให้ยั่งยืน Part 2