ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และภูมิทัศน์เพื่อรองรับการเรียนรู้ของชุมชน จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไม้งานเฟอร์นิเจอร์ จำกัด