ECON Reborn Party

ECON Reborn Party

จบกันไปแล้วกับงาน พศ.สัมพันธ์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ในชื่องาน “ECON Reborn Party” งานนี้ได้รับเกียรติจากทางสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน ทั้งหลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร มาร่วมสนุกกันอย่างคับคั่ง

โดยงานนี้ เริ่มต้นด้วยการแสดงดนตรีสุดพิเศษจากน้อง ๆ หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน รุ่นที่ 5 ซึ่งเป็นหลักสูตรตรีควบโทที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสองมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บอกได้เลยว่าน้อง ๆ ตั้งใจซ้อมกันมาอย่างดีเพื่อทำการแสดงสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ ภายใต้ชื่อวง Monance

การแสดงที่สองจากนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ที่ตั้งใจมอบละครเพลงเรียกเสียงหัวเราะและความสนุกสนานในชื่อการแสดงชุด Too much so much very much

การแสดงชุดที่ 3 จะเป็นใครไปไม่ได้ ที่ผ่านมาเราเคยเจอแต่อาจารย์ที่เตรียมการสอนและข้อสอบปราบเซียนกันมาอย่างต่อเนื่อง ใครจะไปคิดว่าคณาจารย์ในคณะที่เต็มไปด้วยมาดของดอกเตอร์ผู้ทรงภูมิจะมีอีกมุมที่เราไม่เคยพบเห็น ในชื่อการแสดงชุด Granny VS RSV Concert
และก่อนที่จะไปพบกับความสนุกสนานในคอนเสิร์ตของคุณไอซ์ ศรัณยู ในงานนี้เราก็มีเกมสนุก ๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมตอบคำถามที่แสนจะท้าทาย ในโจทย์ “เด็กคนนั้นโตมากลายเป็นเธอ” เหล่าผู้ร่วมงานจะทายกันได้มั้ยว่า ภาพเด็กน้อยน่ารักในรูปนี้ โตมาแล้วจะกลายมาเป็นอาจารย์คนไหนในคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และเกมที่สอง หลังจากที่ได้ฟังดนตรีสดเพราะ ๆ จากน้อง ๆ หลักสูตรวิศวกรรมการเงินแล้ว เรามาลองฟังเพลงจาก SIRI บ้างดีกว่า งานนี้ใครจะสามารถทายเพลงได้ถูกบ้างน๊า
และที่สำคัญ งานนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยหากขาดผู้สนับสนุนการจัดงาน ประกอบด้วย

บริษัท 15 ที่ปรึกษา มอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน มอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท
สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท และ
คุณณภัทร ศรีเกิดครืน คุณอดุลย์ สุรินทร์ คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข คุณกมล คงสกุลวัฒนสุข และ คุณจุมพฏ ตันมณี ที่ได้มอบเงินสนุบสนุนการจัดงาน ECON Reborn Party 2024 ในครั้งนี้

ทางสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต้องขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ได้มีส่วนทำให้งานนี้เกิดขึ้น นานแล้วที่ชาวคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ทั้งคณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน ทั้งหลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน ไม่ได้มารวมตัว ทักทายและพูดคุยกันอย่างพร้อมหน้า อันเนื่องมาจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กว่า 8 ปีที่รอคอย และในที่สุด เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เราก็ได้กลับมาพบกันพร้อมหน้า เหมือนกับคณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง