เตรียมร่างกายให้พร้อม แล้วมาบริจาคโลหิตกัน

เตรียมร่างกายให้พร้อม แล้วมาบริจาคโลหิตกัน

นิด้า ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต

พร้อมใจให้เลือดกัน ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เตรียมร่างกายให้พร้อม แล้วมาบริจาคโลหิตกัน