ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการ “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ” (นบร.) รุ่นที่ 11 (ครั้งที่ 2) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยวิธีคัดเลือก

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ บริษัท แอลเอ็น ทิคเก็ต เซ็นเตอร์ จำกัด