ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อน้ำคูลลิ่งระบบปรับอากาศ อาคารสยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอ้นส์ มด จำกัด