แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ฉบับที่ 3

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม(เครื่องทำความเย็น (Chiller) ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ตันความเย็น)

download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม (เครื่องทำความเย็น (Chiller) ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ตันความเย็น พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง)