ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารมาลัย หุวะนันทน์ (ครั้งที่ 2)

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทรีพัทธ์ พาวเวอร์ จำกัด
ได้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 900,985.50 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566