ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย  อาคารนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอเอฟซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด