นิด้าลงนาม​ MOU กับมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์

นิด้าลงนาม​ MOU กับมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์

โดย ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี
ที่มา Facebook : Tippawan Lorsuwannarat

          วันที่ 29 กุมภาพันธ์ นี้ นิด้าลงนาม MOU กับมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการ

นิด้าลงนาม​ MOU กับมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์


          ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานมูลนิธิฯ ได้ให้เกียรติอย่างยิ่งกับสถาบันโดยมาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย ท่านเป็นคนไทยรุ่นแรกๆ ที่ไปเรียนปริญญาโทด้านทันตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ริเริ่มทำที่ครอบฟันแบบพอร์ซเลน ซึ่งใกล้เคียงกับฟันจริงและใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน ท่านยังเป็นทันตแพทย์ประจำพระองค์ในหลวง รัชกาลที่ 9 และท่านได้มีส่วนในการผลักดันหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อช่วยชาวบ้านที่อยู่ห่างไกล สนองพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9

นิด้าลงนาม​ MOU กับมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์


          นอกจากนี้ท่านยังเป็นอดีตคณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสองสมัย มีลูกศิษย์มากมายที่ให้ความเคารพนับถือท่าน แม้ท่านอายุ 92 ปี แต่ยังแข็งแรงมาก ท่านบอกว่าเคยมานิด้าตั้งแต่สมัยแรกๆ ท่านรู้จักอาจารย์ผู้ใหญ่ของเราหลายท่าน เช่น ท่านอาจารย์อมร รักษาสัตย์ ท่านอาจารย์มาลัย หุวะนันทน์ ขอคารวะและกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเป็นแบบอย่างการช่วยชาวบ้านที่ห่างไกลได้เข้าถึงการบริการทันตกรรม​และกรุณามาเยี่ยมเยียนนิด้า

นิด้าลงนาม​ MOU กับมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์


          นอกจากนี้ คุณวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิ และคณะได้มาร่วมในการลงนามครั้งนี้ด้วย โครงการแรกที่จะร่วมมือกัน​ คือโครงการทำแปลงสาธิตปลูกหญ้าแฝก แบบ smart farm เพื่อนำผลผลิตไปใช้ทำน้ำยาบ้วนปาก (vetiver mouthwash) ที่ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว งานนี้มีผลการวิจัยรองรับ​ และออกสู่ตลาดเป็นที่ต้องการอย่างมาก​เพราะไม่มีสารปนเปื้อน โดยสถาบันจะได้เรียนรู้วิทยาการการปลูกหญ้าแฝกจากมูลนิธิ และทางนิด้ามี ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ Smart Compact City Center เป็นผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยี โครงการนี้จะช่วยให้ชาวบ้านได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกแบบออร์กานิค เพื่อจะสามารถนำไปขายและเพิ่มรายได้ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน

นิด้าลงนาม​ MOU กับมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์