Sustainable Development Goals EP.9 Data & Sustainable Development Part 3

Sustainable Development Goals EP.9 Data & Sustainable Development Part 3

การสร้างโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจให้เพิ่มขึ้นในปัจจุบันให้เกิดความยั่งยืน นอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลอย่างมีประโยชน์แล้วนั้น การพัฒนานวัตกรรมก็ได้ก้าวเข้ามามีบทบาท สำคัญด้วยเช่นกัน การพัฒนานวัตกรรมเกิดจากการดึง Data ขึ้นมา และสามารถ Analyze หาสาเหตุได้ เป็นอย่างดี รวมถึงการมีมุมมองจาก Supply Chain ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนานวัตกรรม

โดย อ.ดร.อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

            การเพิ่มโอกาสหรือว่าสร้างโอกาสการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน นอกเหนือจากการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นอกเหนือจากการที่เรามีความสามารถในการ Analysis Data หรือว่าการประยุกต์ใช้ DATA ได้อย่างมีประโยชน์แล้ว การพัฒนานวัตกรรมก็ก้าวเข้ามามีความสำคัญมากด้วยเช่นเดียวกัน การพัฒนานวัตกรรมในมุมมองของอาจารย์อู๋เกิดจะการที่เราดึง DATA ขึ้นมาสามารถ Analysis เพื่อที่จะหา สาเหตุได้อย่างเป็นอย่างดี และสุดท้ายว่าหัวใจสำคัญอีกหัวใจ หนึ่ง ก็คือว่าที่จะแชร์เป็นข้อมูลที่เป็น ประโยชน์กับทุกท่าน เราได้มีการทำวิจัยแล้วพบว่า ในมุมมองของการบริหารห่วงโซ่อุปทานนั้น ห่วงโซ่อุปทาน ที่มันแตกต่างจากโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทานเราจะมองถึงการที่มี Player หรือเป็นตัวละคร อย่างเช่น อาจจะเป็น suppliers มีมุมมองของผู้ผลิตและมุมมองของผู้บริโภค โดยมุมมองของ Supply Chain มีความสำคัญมาก ในการสร้างนวัตกรรม จากงานวิจัยที่อาจารย์อู๋ ได้ทำการพัฒนาร่วมกับทีมวิจัย เราพบว่าการที่ Player ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Suppliers Manufacturer Wholesaler หรือว่า Distributor ทำงานร่วมกันหรือ Technical ที่เรียกว่าเป็นการ Collaboration กัน ทำให้เพิ่มโอกาสในการพัฒนา Innovation ซึ่ง Innovation มีหลากหลายรูปแบบ แต่ operation หนึ่ง ในทางโลจิสติกส์ที่ก้าวเข้ามามีความสำคัญนั่นก็คือ การเพิ่มความ สามารถในการพัฒนา หรือว่า การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการได้อย่างชาญฉลาด หรือว่าเป็น operational excellence การที่เรามีความร่วมมือกันระหว่างห่วง โซ่อุปทาน มันช่วยเพิ่มนวัตกรรมได้อย่างไร

Sustainable Development Goals EP.9 Data & Sustainable Development Part 3

            ยกตัวอย่างกรณีที่เราได้จากการสัมภาษณ์เราพบว่า ธุรกิจการประกอบรถยนต์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง หัวใจธุรกิจของเขาคือการประกอบรถยนต์การประกอบรถยนต์ต้องประกอบให้เสร็จภายในเวลาอันสั้น ซึ่งประกอบยังไงให้ไม่มี Defect เรามองขึ้นไปยังต้นน้ำจะพบว่า การที่เขาได้รับพวก auto parts ที่มีคุณภาพ สามารถมาถึงโรงงานและประกอบได้เลย เป็นเรื่องที่สำคัญ โรงงานประกอบรถยนต์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ก็ทำการส่งวิศวกร ส่งผู้เชี่ยวชาญ เข้าไปให้ความรู้ Supplier ต่างๆ ของทางโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้มาตรฐานต่างๆ ให้ความรู้ทางเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับ philosophy เรียกว่าเป็น การควบคุมคุณภาพ ณ ต้นน้ำหรือที่เขาเรียกว่าเป็น Quality at a Sauce ทำให้ของที่มาถึงหน้าโรงงาน ประกอบสามารถประกอบแล้วมี Defect น้อยลงหรือ Defect ที่เป็น ศูนย์

Sustainable Development Goals EP.9 Data & Sustainable Development Part 3

            จากตัวอย่างของความร่วมมือในห่วงโซ่ประธานที่ตัวได้ยกตัวอย่างให้กับทุกท่าน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการ พัฒนาองค์กร ในการสร้างความสัมพันธ์ ในการเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือการยอมรับมาตรฐานจากผู้ค้าที่ท่าน ทำงานด้วยเพราะองค์ประกอบเล็กๆ เหล่านี้ เมื่อพัฒนาจนเป็น skill พัฒนาจนมันเป็น Routine มันจะทำให้ ท่านสามารถพัฒนา Innovation ให้มันเกิดขึ้นในทุกทุกวันได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านสามารถพัฒนา innovation ให้เกิดขึ้นทุกวัน ผ่านวงล้อของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่นิยมเรียกว่า PDCA นั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านมี PDCA มี Innovation ท่านก็จะมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนอย่างแน่นอน

สามารถอ่าน บทความก่อนหน้านี้ ได้ที่
Sustainable Development Goals EP.9 Data & Sustainable Development Part 1
Sustainable Development Goals EP.9 Data & Sustainable Development Part 2