นิด้า – ม.หอการค้าไทย จัดเวทีนำเสนอ “นโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศ”

นิด้า – ม.หอการค้าไทย จัดเวทีนำเสนอ “นโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศ”

          คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้า และ Pacific Asia Travel Association (PATA)-Thailand Chapter จัดเวทีนำเสนอ “นโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศ” จากตัวแทนพรรคการเมือง และร่วมตอบข้อซักถามการท่องเที่ยวจากภาคีการท่องเที่ยว
          วันนี้ (28 เมษายน 2566) ที่ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้า จัดเวทีนำเสนอ “นโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศ” จากตัวแทนพรรคการเมือง และร่วมตอบข้อซักถามการท่องเที่ยวจากภาคีการท่องเที่ยว โดยมีตัวแทนจาก 8 พรรคการเมือง ได้แก่ (1) คุณวรวุฒิ อุ่นใจ (พรรคชาติพัฒนากล้า) (2) ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล (พรรคก้าวไกล) (3) คุณเกียรติ สิทธิ์อมร (พรรคประชาธิปัตย์) (4) คุณแพรว กิจสุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) (5) คุณศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ (พรรคเพื่อไทย) (6) คุณพงศกร เกตุประภากร (พรรคภูมิใจไทย) (7) คุณสรเทพ โรจน์พจน์พาริช (พรรคไทยสร้างไทย) และ ( 8 ) คุณสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ (พรรคชาติไทยพัฒนา)
          ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
          สำหรับเวทีนำเสนอ “นโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศ” จากตัวแทนพรรคการเมือง เป็นการนำเสนอนโยบายด้านการท่องเที่ยวจากแต่ละพรรค อาทิ การผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ การใช้ Soft Power ของประเทศไทยสู่ชาวโลก การขยายพื้นที่ท่องเที่ยวที่ยังไปไม่ถึง และกิจกรรมการท่องเที่ยวสายมู เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการตอบข้อซักถามจากภาคีการท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก และคำถามจากผู้ที่รับชมออนไลน์ ผ่านไลฟ์ Facebook Fanpage : ท่องเที่ยว นิด้า GSTM NIDA และ Facebook Fanpage : คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาทิ คำถามเกี่ยวกับ การมี Entertainment Complex การสร้าง Medical Tourism รวมไปถึงธุรกิจการท่องเที่ยวแบบไมซ์ (MICE) เป็นต้น

#NIDAThailand #GSTMNIDA #ท่องเที่ยวนิด้า #UTCC #มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย #TSUTCC