สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ติดต่องานประชาสัมพันธ์

prnida@nida.ac.th

สอบถามเรื่องสมัครเรียน

@nidaadmission

ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

educational_request@nida.ac.th

ติดต่องานสารบรรณ

saraban@nida.ac.th

ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน

complaint@nida.ac.th

การเดินทางมานิด้า

เดินทางโดยรถยนต์

มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ

มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ

มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ

เดินทางโดยรถประจำทาง

รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501+ รถมินิบัส หมายเลข 27

เดินทางโดยทางเรือ

คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง

สมุดโทรศัพท์หมายเลขภายในแต่ละหน่วยงาน

ติดต่อเรา