ขอแสดงความยินดี รศ. พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

ขอแสดงความยินดี รศ. พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

สถาบันขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดี รศ. พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา