ประกาศ

Announcements
ข้อมูลสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43

ประกาศ

- ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43

- การแต่งกายและข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43

- ขยายเวลาแสดงความจํานง เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43

- เปลี่ยนแปลงการกำหนดวันที่สภาสถาบันอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ในการแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43

- การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43

For International Students

- On Change of Date the Council Approves Graduation for Students to Express Intention to Attend the 43rd Graduation Ceremony

- On Expression of Intention to Attend The 43rd Graduation Ceremony

 

ข้อมูลสำหรับผู้มาร่วมแสดงความยินดี

 

ข้อมูลสำหรับผู้สนใจจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ

ประกาศ

- ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า ผู้ให้บริการร้านค้าต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43

- ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้าทำผม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43

- ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคลขณะเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมภาพหมู่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43

- ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการชุดครุยวิทยฐานะะและจำหน่ายเครื่องแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43

- ประกาศเชิญชวนเข้ารับคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการชุดครุยวิทยฐานะะและจำหน่ายเครื่องแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43

- ประกาศเชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคลและภาพหมู่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43

- ประกาศเชิญชวนจำหน่ายสินค้า ผู้ให้บริการร้านค้าต่างๆและให้บริการแต่งหน้าทำผม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43

ข้อมูลทั่วไป

Clip ข้อปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

NIDA Campus Tour

วิดีทัศน์แนะนำสถาบัน