พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44

   คำสั่งและประกาศ

อยู่ในระหว่างดำเนินการ

VDO Clip

ข้อปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40
National Institute of Development Administration (NIDA)

ข่าวประชาสัมพันธ์