660220bcg banner

“BCG พอเพียง” Series EP:3 ไร่รื่นรมย์ Agritourism with a Mission อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

“BCG พอเพียง” Series EP:3 ไร่รื่นรมย์ Agritourism with a Mission อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

“BCG พอเพียง” Series EP:3

ไร่รื่นรมย์ Agritourism with a Mission อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

โดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา 

ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

          ฟาร์มท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ แบบอย่างของเศรษฐกิจชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านพลังงานอย่างสร้างสรรค์ และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน

จุดเริ่มต้น

          สิริวิมล (แอปเปิ้ล) กิตะพาณิชย์ เริ่มต้นทำไร่รื่นรมย์ ในปี 2557 ด้วยพื้นที่ปลูกข้าว 10 ไร่ เพื่อเผยแพร่การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน จนปัจจุบันกลายเป็นฟาร์มออร์แกนิกพื้นที่กว่า 200 ไร่ มีผักและผลไม้กว่า 20 ชนิด ตั้งแต่หม่อนไปจนถึงมะละกอ สมุนไพรและดอกไม้ รวมถึงแพะ แกะ ไก่ เป็ด ห่าน ตั้งอยู่ในหุบเขากว้าง เงียบสงบ เต็มไปด้วยกิจกรรมที่บูรณาการส่งต่อกัน ตั้งแต่ farm stay – workshop – ร้านอาหาร – โรงงานแปรรูป และศูนย์การเรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน สำหรับนักเรียนในท้องถิ่นและผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์

วงหมุนเวียนแบบรื่นรมย์

          ไร่รื่นรมย์ เป็นชุมชนนอกโครงข่ายที่ใช้พลังงานทางเลือกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากเซลล์แสงอาทิตย์มูลค่า 200 กิโลวัตต์ และระบบสำรองจากก๊าซชีวภาพ ที่นำมูลสัตว์จากฟาร์ม หญ้า และเศษอาหารกลับมาใช้ใหม่ ของทุกอย่างที่นี่ใช้ประโยชน์ได้หมด ของเหลือจากร้านอาหารกลายเป็นปุ๋ยหมักและอาหารสำหรับสัตว์ (ซึ่งจะผลิตมูลสัตว์ ซึ่งผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ซึ่งให้พลังงานแก่โรงงานอาหารและอื่นๆ) 

รื่นรมย์พอเพียง

           “เราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยความมุ่งมั่นเพียงอย่างเดียว แต่ความใฝ่ฝันร่วมกับการจัดการที่ดีจะนำมาซึ่งความสำเร็จ” ไร่รื่นรมย์ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ทั้งพืชที่ปลูกและรูปแบบธุรกิจด้วย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การแพร่ระบาดของโควิด19 ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงเริ่มวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับคนหนุ่มสาว – เค้กออร์แกนิก ขนมปัง อาหารฟิวชัน ผลไม้และผักสด – ในตัวเมืองเชียงราย

ขยายเครือข่ายรื่นรมย์

          แอปเปิ้ลสร้างสายสัมพันธ์และแบ่งปันความรู้เพื่อขยายวิถีชีวิตแบบออร์แกนิกไปสู่ผู้คนจำนวนมากขึ้น เธอโพสต์วิดีโอสูตรอาหารและแนะนำการใช้บนโซเชียลมีเดีย ลูกค้าฟาร์มสเตย์ของเธอบางคนได้รับแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกรอินทรีย์และกลับมาเรียนหลักสูตรที่เข้มข้นขึ้น นักศึกษามหาวิทยาลัยด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวมาเป็นนักศึกษาฝึกงาน และเกษตรกรรายย่อยสามารถเรียนรู้ผ่านการทำงานที่ไร่รื่นรมย์

รื่นรมย์บนตัวเลข

          บ้านพักสำหรับท่องเที่ยวเชิงเกษตร 8 หลัง และเต็นท์ดีลักซ์ 11 หลัง / พนักงาน 66 คน / พลังงานหมุนเวียนแบบพอเพียง 100% / นำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ใหม่ได้ 100% / พืชผล 100% ได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกาว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ / มูลแพะและแกะ 300–400 กก.และขยะจากร้านอาหาร 60 กก./สัปดาห์ สำหรับใช้ทำก๊าซชีวภาพ

          ท่านใดสนใจรายละเอียด สามารถอ่านเพิ่มเติมจากบทความต้นฉบับภาษาอังกฤษ “Thailand’s BCG Transformation: 40 Case Studies on the Bio-Circular-Green Strategy and the Sufficiency Economy Philosophy In Action” หน้า 118-121 ข้างล่างได้เลยค่ะ

#SDG11 #SDG12 #SDG13 #SuDSESC #Nida  #NIDAThailand

“BCG พอเพียง” Series EP:3 ไร่รื่นรมย์ Agritourism with a Mission อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
“BCG พอเพียง” Series EP:3 ไร่รื่นรมย์ Agritourism with a Mission อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
“BCG พอเพียง” Series EP:3 ไร่รื่นรมย์ Agritourism with a Mission อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
“BCG พอเพียง” Series EP:3 ไร่รื่นรมย์ Agritourism with a Mission อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย