BCG พอเพียง EP13 Andaman Discoveries

“BCG พอเพียง” Series EP:13 Andaman Discoveries อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

โดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

            ธุรกิจที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและสร้างอาสาสมัครสู่ชุมชน เพื่อเสริมรายได้ชุมชนจากการท่องเที่ยว โดยเน้นการทำงานที่มุ่งไปยังผลกระทบที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์ธรรมชาติและความยั่งยืน ผ่านการทำงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

จุดเริ่มต้น
            Bodhi Garrett เกือบเสียชีวิตในเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี 2547 เขาจึงได้ก่อตั้งกองทุน North Andaman Tsunami Relief Fund เพื่อช่วยเหลือเพื่อน ๆ ที่สูญเสียชีวิตและบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์นั้น และค้นพบว่าการท่องเที่ยวสามารถเป็นพลังบวกที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและรายได้ที่เหมาะสมให้กับชุมชนได้ เขาจึงแปรสภาพกองทุนบรรเทาทุกข์เป็น Andaman Discoveries ธุรกิจที่บุกเบิกด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและคว้ารางวัลมากมายจากแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
            Bodhi มองว่า “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งหมดเชื่อมโยงกัน” เขาอธิบายเพิ่มเติมว่า “โดยหลักการพื้นฐานคือ นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในสถานที่ที่พวกเขาไปเยี่ยมชม แทนที่จะรับรู้ข้อมูลเพียงอย่างเดียว แนวคิดการท่องเที่ยวทั้งสี่นี้มองการเดินทางว่าเป็น ‘การสำรวจความเป็นจริง’ เช่น การค้นพบสิ่งที่มีอยู่จริง แทนที่จะเป็น ‘การคงอยู่ของจินตนาการ’ ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างการนั่งบนเก้าอี้นั่งเล่นที่รีสอร์ทริมชายหาดทั่ว ๆ ไป เมื่อเทียบกับการนั่งร่วมกับครอบครัวเจ้าบ้านในหมู่บ้านและเตรียมอาหารร่วมกัน”

ตัวอย่างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดย Andaman Discoveries
• ทัวร์หมู่บ้านนำเสนอชีวิตในชนบทและเรียนรู้ทักษะท้องถิ่น เช่น การตกปลาและการทำสบู่ ตลอดจนการรับประทานบาร์บีคิวยามพระอาทิตย์ตกบนชายหาด
• ทัวร์เกาะเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้พบกับชาวมอแกน ซึ่งเป็นผู้อาศัยดั้งเดิมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขาและไปดำน้ำดูปะการัง
• ทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่สนใจในวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์ของชุมชนชายฝั่ง
• Khaosok Ecotours เน้นการท่องเที่ยวธรรมชาติในป่าฝนและอุทยานแห่งชาติอายุ 20 ล้านปี
• ทัวร์แบบไปเช้าเย็นกลับมอบโอกาสในการชมวิถีชีวิตของหมู่บ้านเล็ก ๆ อย่างใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวเป็นพิเศษในภาคใต้ของประเทศไทยหรือเยี่ยมชมเมืองเก่าของภูเก็ต
• Hidden Thailand Sustainable Tourism ประกอบด้วยทัวร์ที่หลากหลาย ตั้งแต่การเดินป่าในภาคเหนือและการเข้าพักในหมู่บ้านชาวเขา ไปจนถึงการทัวร์ชิมอาหารริมทางในกรุงเทพฯ

            ท่านใดสนใจรายละเอียด สามารถอ่านเพิ่มเติมจากบทความต้นฉบับภาษาอังกฤษ “Thailand’s BCG Transformation: 40 Case Studies on the Bio-Circular-Green Strategy and the Sufficiency Economy Philosophy In Action” หน้า 236-237 ข้างล่างได้เลยค่ะ