'ศ.ดร.บรรเจิด​ สิง​คะ​เนติ'​ เข้ารับพระราชทาน​เกียรติ​บัตร​และโล่​พระราชทาน​ 'นักวิจัยศักยภาพสูง' ประจำปี 2566

‘ศ.ดร.บรรเจิด​ สิง​คะ​เนติ’​ เข้ารับพระราชทาน​เกียรติ​บัตร​และโล่​พระราชทาน​ ‘นักวิจัยศักยภาพสูง’ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ทรงเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 (Thailand Research Expo 2023) พร้อมกันนี้ทรงพระราชทานถ้วยรางวัล – เกียรติบัตร แก่ผู้บริหารหน่วยงาน และนักวิจัยเจ้าของผลงานระดับต่างๆ ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ในโอกาสนี้​ ศาสตราจารย์​ ดร.บรรเจิด​ สิง​คะ​เนติ​ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้เข้ารับพระราชทาน​เกียรติ​บัตร​และโล่​พระราชทาน​นักวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566 จากสมเด็จ​พระ​กนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ฯ​ ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 นี้ด้วย