ท่องเที่ยวนิด้านำทีมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง บ้านสุมาลี คว้า "รางวัลชนะเลิศ" สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ

ท่องเที่ยวนิด้านำทีมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง บ้านสุมาลี คว้า “รางวัลชนะเลิศ” สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ

ท่องเที่ยวนิด้านำทีมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง บ้านสุมาลี หนองจอก กรุงเทพมหานคร คว้า “รางวัลชนะเลิศ” สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะทำงานจากคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับครูสุรชัย สะนิละ ประธานศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง บ้านสุมาลี ภายใต้ชื่อทีม “บัดดี้ วัยเก๋า” ส่งผลงาน “ไม้เท้า 4 in 1” ทั้งเดิน นวด กดจุด และคลายเส้น เข้าประกวด “วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ”

โดยผลงาน ไม้เท้า 4 in 1 ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 13 ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 และได้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครอง

จากความพยายามที่ ผศ.ดร.วรรษิดาและคณะทำงาน เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในหลากหลายโครงการของหน่วยงานต่างๆ และคว้ารางวัลรองชนะเลิศมาโดยตลอด จนวันนี้ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ตั้งแต่ร่วมดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2564 กับบ้านสุมาลี จนในที่สุด ถึงแม้โครงการจะเสร็จสิ้นตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว แต่การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงนวัตกรรมและการเพิ่มมูลค่า คุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวท้องถิ่นของบ้านสุมาลีร่วมกับคณะท่องเที่ยว นิด้า ไม่ได้หยุดตาม…

ขอแสดงความยินดีกับคณะการจัดการการท่องเที่ยว และคณะทำงานนิด้า บ้านสุมาลี มา ณ ที่นี้