เปิดรับสมัครแล้วจ้า NIDA Startup 2024

เปิดรับสมัครแล้วจ้า NIDA Startup 2024

เรากำลังรอน้องๆ น้องนักศึกษาทุกระดับทั้งตรี-โท-เอก ที่อยาก และพร้อมเรียนรู้ มาร่วมกิจกรรม พร้อมร่วมกิจกรรมที่จะสนับสนุน และรับโอกาสอีกมากมายเพื่อพัฒนาแนวคิดธุรกิจของคุณ

อย่าช้า! สมัครได้แล้ววันนี้ถึงมีนาคม 2567 นี้

โอกาสเพื่อ

 • การพัฒนาธุรกิจ
 • ร่วมแข่งขันStartup Thailand
 • รับทุนพัฒนาธุรกิจจากภาครัฐ/เอกชน
 • อบรมทักษะทางธุรกิจ
 • ที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจ
 • Business Network
 • การสนับสนุนด้านอื่นจากภาครัฐ/เอกชน

เงื่อนไข…

 • นักศึกษาป.ตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสถาบัน)
 • ศิษย์เก่าสถาบันฯ (จบไม่เกิน 5 ปี)
 • มีแนวคิดธุรกิจเชิงนวัตกรรม

เกณฑ์พิจารณาผู้สมัคร

 • เป็นผู้มีแนวคิดธุรกิจและพร้อมที่จะทำ Prototype
 • หรือเป็นผู้มี Prototype และพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจจริง
 • มีความตั้งใจจริงในการทำธุรกิจ

สิ่งที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ

 1. ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการ (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ)
 2. ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมถึงคำปรึกษาจากกิจการขนาดใหญ่ (Big Brother) เพื่อพิสูจน์เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาแผนธุรกิจและการทดสอบตลาด

สมัครและส่งแผนธุรกิจ >> https://forms.gle/HF8hUfRq3yN8iqR48 <<

เปิดรับสมัครแล้วจ้า NIDA Startup 2024