กิจกรรมรำลึกขบวนการเสรีไทย "บทเรียนจากขบวนการเสรีไทย และข้อเสนอแนะการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ"

กิจกรรมรำลึกขบวนการเสรีไทย “บทเรียนจากขบวนการเสรีไทย และข้อเสนอแนะการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรำลึกขบวนการเสรีไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

เรื่อง “ บทเรียนจากขบวนการเสรีไทย และข้อเสนอแนะการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ “ 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน 

และรับฟังปาฐกถาจาก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ ปาฐกถา จากอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา นายพิศาล มาณวพัฒน์ 

โดยงานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

ชั้น 2 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ 

https://docs.google.com/forms/d/1ejFyJ45WASNPoPc9cqrI0VsQM5C2V5GhwflczLvCOFo/viewform