การเขียนรายงานทางวิชาการ กับข้อควรระวังที่ไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการอ้างอิงทางวิชาการ

การเขียนรายงานทางวิชาการ กับข้อควรระวังที่ไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการอ้างอิงทางวิชาการ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการอบรมให้ความรู้ ประจำปี 2566

เรื่อง การเขียนรายงานทางวิชาการ กับข้อควรระวังที่ไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการอ้างอิงทางวิชาการ”

ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

สามารถลงทะเบียนผ่านทาง QR Code หรือคลิก “ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 727 3365 , 336

การเขียนรายงานทางวิชาการ กับข้อควรระวังที่ไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการอ้างอิงทางวิชาการ