641013 10 1

‘นิด้า’ จัดพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ พระผู้ทรงก่อกำเนิดสถาบัน

  วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2564) 

          นับเป็นหนึ่งวันที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ซึ่งก่อกำเนิดจากพระราชปณิธาน และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  

          พวกเราชาวนิด้า ในฐานะ “ลูกของพ่อ” ได้มาร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  โดยพิธีการในวันนี้ ทางสถาบันฯ นำโดย อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถ่ายทอดสดผ่านทาง Zoom Meeting และ Facebook กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณโถงด้านหน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ 9 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

‘นิด้า’ จัดพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ พระผู้ทรงก่อกำเนิดสถาบัน
‘นิด้า’ จัดพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ พระผู้ทรงก่อกำเนิดสถาบัน
‘นิด้า’ จัดพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ พระผู้ทรงก่อกำเนิดสถาบัน
‘นิด้า’ จัดพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ พระผู้ทรงก่อกำเนิดสถาบัน
‘นิด้า’ จัดพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ พระผู้ทรงก่อกำเนิดสถาบัน
‘นิด้า’ จัดพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ พระผู้ทรงก่อกำเนิดสถาบัน
‘นิด้า’ จัดพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ พระผู้ทรงก่อกำเนิดสถาบัน
‘นิด้า’ จัดพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ พระผู้ทรงก่อกำเนิดสถาบัน
‘นิด้า’ จัดพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ พระผู้ทรงก่อกำเนิดสถาบัน
‘นิด้า’ จัดพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ พระผู้ทรงก่อกำเนิดสถาบัน