590618 02 11zon 1

25th Anniversary of SHRD-NIDA

งานเฉลิมฉลอง 25th Anniversary of SHRD-NIDA : THE BLUE SHADE CELEBRATION เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นการกลับมารวมตัวกันของชาว HRD อย่างอุ่นหนาฝาคั่ง จึงเป็นภาพบรรยากาศแห่งความทรงจำ ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข ความรัก ความอบอุ่น ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

25th Anniversary of SHRD-NIDA
25th Anniversary of SHRD-NIDA
25th Anniversary of SHRD-NIDA
25th Anniversary of SHRD-NIDA