590701 06 11zon

เปิด เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์นิด้า

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดพิธีเปิดให้บริการไปรษณีย์นิด้า โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตัวแทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคุณสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์นิด้าอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณชั้นล่างอาคารที่จอดรถ

          โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ภายในงาน ทางไปรษณีย์เปิดให้มีการเขียนไปรษณีย์บัตรทายผลฟุตบอล EURO ฟรี! มีการแจกของที่ระลึกสำหรับผู้มาร่วมงาน 100 คนแรก และการนำโบรชัวร์มาแลกรับอัลบั้มชีทแสตมป์ 50 ปี นิด้า ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน กว่า 100 คนเข้าร่วมสนุก สำหรับไปรณีย์นิด้าจะเปิดทำการทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เปิด เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์นิด้า
เปิด เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์นิด้า
เปิด เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์นิด้า
เปิด เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์นิด้า
เปิด เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์นิด้า
เปิด เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์นิด้า
เปิด เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์นิด้า