651207 00

NIDA มอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคในโครงการมอบสิ่งของเหลือใช้ให้ชุมชนบางเตยล่าง

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 นิด้าได้มอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคในโครงการมอบสิ่งของเหลือใช้ให้ชุมชน ครั้งที่ 1 เช่น เสื้อผ้า หนังสือ ของเล่น ตุ๊กตา ฯลฯ ให้กับชุมชนบางเตยล่าง ซอยอุเทน 31 ซอยนวมินทร์ 24 เขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนแออัด มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงประมาณ 20 คน มีเด็กในชุมชนประมาณ 40 คน  โดยมี ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตนและเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์การเป็นตัวแทนในการมอบให้กับชุมชน ในครั้งนี้ ผศ.ดร.แตงอ่อน ได้สอนวิธีการใช้เครื่องออกกำลังกายและเครื่องมือในการนวดให้กับชุมชนด้วย

NIDA มอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคในโครงการมอบสิ่งของเหลือใช้ให้ชุมชนบางเตยล่าง
NIDA มอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคในโครงการมอบสิ่งของเหลือใช้ให้ชุมชนบางเตยล่าง
NIDA มอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคในโครงการมอบสิ่งของเหลือใช้ให้ชุมชนบางเตยล่าง
NIDA มอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคในโครงการมอบสิ่งของเหลือใช้ให้ชุมชนบางเตยล่าง
NIDA มอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคในโครงการมอบสิ่งของเหลือใช้ให้ชุมชนบางเตยล่าง
NIDA มอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคในโครงการมอบสิ่งของเหลือใช้ให้ชุมชนบางเตยล่าง