590330 04 11zon

พิธีเปิดร้านกาชาดนิด้า

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนให้เกียรติตัดริบบิ้นเปิดร้านกาชาดนิด้า พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ที่อยู่ภายในร้านและในวันเดียวกันทางสมาคมนักศึกษาเก่าในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พันเอก กฤษกมล มะลิทอง เลขาธิการสมาคม เป็นผู้แทนมอบรถจักรยานยนต์ 1 คันสำหรับเป็นของรางวัล 

พิธีเปิดร้านกาชาดนิด้า

          งานนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน และยังได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากผู้อุปการคุณมากมาย สำหรับท่านที่ซื้อสลากกาชาดนิด้า สามารถรอลุ้นผลรางวัลได้ในวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 20.00 น. โดยถ่ายทอดสดออนไลน์ทาง youtube ค้นหาคำว่า “NIDA THAILAND” งานกาชาดประจำปี 2559 จะจัดไปถึงวันที่ 7 เมษายน 2559 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

พิธีเปิดร้านกาชาดนิด้า
พิธีเปิดร้านกาชาดนิด้า
พิธีเปิดร้านกาชาดนิด้า