611003 01

‘เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ สร้างความเข้าใจระหว่างวัย’

          เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง พานักศึกษา MPA และ MPPM ภาคปกติ ฝึกวิจัยภาคสนาม ที่บ้านบางแค พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการสร้างความบันเทิงใจและแจกของให้ผู้สูงวัย

'เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ สร้างความเข้าใจระหว่างวัย'
'เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ สร้างความเข้าใจระหว่างวัย'
'เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ สร้างความเข้าใจระหว่างวัย'
'เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ สร้างความเข้าใจระหว่างวัย'
'เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ สร้างความเข้าใจระหว่างวัย'
'เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ สร้างความเข้าใจระหว่างวัย'
'เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ สร้างความเข้าใจระหว่างวัย'
'เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ สร้างความเข้าใจระหว่างวัย'