‘นิด้า’ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 94 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

‘นิด้า’ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 94 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์การ เข้าร่วมแสดงความยินดี และวางพานพุ่มสักการะพระรูป พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน “พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย” เนื่องในโอกาส สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 94 ปี พร้อมกันนี้ได้มอบเงินบริจาคในโครงการ NIDA USR สมทบทุน กิจการสาธารณประโยชน์และสวัสดิการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี คุณรัชฎา ตรงดี ผู้อำนวยการส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร