นักศึกษาปริญญาโท MBA ม.บูรพา เยี่ยมชม นิด้าโพล

นักศึกษาปริญญาโท MBA ม.บูรพา เยี่ยมชม นิด้าโพล

 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา รวมถึงเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ โดย ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผอ.ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

นักศึกษาปริญญาโท MBA ม.บูรพา เยี่ยมชม นิด้าโพล
นักศึกษาปริญญาโท MBA ม.บูรพา เยี่ยมชม นิด้าโพล
นักศึกษาปริญญาโท MBA ม.บูรพา เยี่ยมชม นิด้าโพล
นักศึกษาปริญญาโท MBA ม.บูรพา เยี่ยมชม นิด้าโพล
นักศึกษาปริญญาโท MBA ม.บูรพา เยี่ยมชม นิด้าโพล
นักศึกษาปริญญาโท MBA ม.บูรพา เยี่ยมชม นิด้าโพล