14

ร่วมงานแถลงข่าว เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ เดินทางไปร่วมในงานแถลงข่าว “เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ หรือ ม.ทีวี (More TV)” ณ ลานกิจกรรม Siam Square One ซึ่งถือเป็นการร่วมมือกันของหลากหลายสถาบัน รวมทั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อนำเสนอเนื้อหาเพื่อสาระและการเรียนรู้ โดยจะเริ่มออกอากาศรายการของ More TV ในช่องดิจิทัล 5 ช่อง และเครือข่ายเคเบิ้ลทีวี เร็วๆนี้

ร่วมงานแถลงข่าว เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ
ร่วมงานแถลงข่าว เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ
ร่วมงานแถลงข่าว เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ
ร่วมงานแถลงข่าว เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ
ร่วมงานแถลงข่าว เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ