สมาคมนักศึกษาเก่า ร่วมลงนามถวายพระพร

สมาคมนักศึกษาเก่า ร่วมลงนามถวายพระพร

 วันที่ 3 สิงหาคม 2559 คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ได้แก่ พันเอก กฤษกมล มะลิทอง เลขาธิการสมาคม คุณสุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์ อุปนายกสมาคม คุณประชา เทศพานิช กรรมการ คุณเกศสุดา ศาลิคุปต์ กรรมการ คุณสโรชินี ศิริวัฒนา อุปนายกชมรมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ คุณนิติกร หนุนนาค และ คุณชุมพร สุขประสงค์ผล กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม ร่วมลงนามถวายพระพร และนำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

           ขอให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง จากนั้นได้รับความกรุณาจากเจ้าหน้าที่อาวุโสสำนักพระราชวัง นำกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองภายในพระบรมมหาราชวัง พร้อมทั้งนำชมพิพิธภัณฑ์เครื่องยศ (Regalia) หรือเครื่องราชอิสริยยศ ซึ่งพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบในราชการแผ่นดิน และพิพิธภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ไทย สร้างความประทับใจแก่ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

สมาคมนักศึกษาเก่า ร่วมลงนามถวายพระพร
สมาคมนักศึกษาเก่า ร่วมลงนามถวายพระพร
สมาคมนักศึกษาเก่า ร่วมลงนามถวายพระพร
สมาคมนักศึกษาเก่า ร่วมลงนามถวายพระพร