ครบรอบ 33 ปี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

          เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 33 ปี ภายในงานมีการแสดงปาฐกถาธรรมทำบุญเลี้ยงพระ และการมอบรางวัลโครงการประกวดเรียงความหัวข้อ “สังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมมองของเยาวชนไทย” และมอบรางวัลโครงการประกวดตราสัญลักษณ์คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช