NIDA เยือนมหาวิทยาลัยอินเดียน่าในภูมิภาคอาเซียน

NIDA เยือนมหาวิทยาลัยอินเดียน่าในภูมิภาคอาเซียน

 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ ผศ.ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์ อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เดินทางเยือนสำนักงานมหาวิทยาลัยอินเดียน่าในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเข้ารับเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยอินเดียน่า โดยมี นายธีรพล Peter บุญเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยอินเดียน่าในภูมิภาคอาเซียน ร่วมให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน