งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559

งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559

งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559

          คณะผู้บริหารนำโดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และทีมงานเสรีไทยนิด้าเข้าร่วมงานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่วีรกรรมเสรีไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 22 – วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่