641116 27

กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดกลางวรวิหาร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

          โดยในปีนี้ ทางสถาบันได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ กองทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี คณะสงฆ์-จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) จำนวน 30,000 บาท สรุปยอดเงินถวายรวม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,031,905.50 บาท สถาบันขอขอบพระคุณ และขอร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564