6111281

ร่วมงาน ครบรอบ 94 ปี National Pingtung University of Science and Technology

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางไปเยือน National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อร่วมแสดงความยินดีในงานเฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ 94 ปี ของ NPUST ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2561

ร่วมงาน ครบรอบ 94 ปี National Pingtung University of Science and Technology