ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

          รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ศ.ดร.ประชุม สุวัตถี กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิและ ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณะบริหารธุรกิจ มอบช่อดอกไม้และร่วมแสดงความยินดี แก่นักศึกษา Flexible-MBA 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวอาทิตยา แก้วสุข นายนิวัฒน์ สุธาธรรมรัตน์ และนายวรุตม์ ประทีปวัฒนวิทย์ โดย ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้นำทีมเดินทางไปแข่งขัน และคว้ารางวัลที่ 1 จากการแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูลระดับนานาชาติ 2016 TUN Data Challenge ในงานสัมมนา Teradata Partners Conference ที่ Atlanta, GA เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559

ซึ่งการแข่งขันการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของ Data Challenge Competition จะมีขึ้นทุกๆ ปี โดยเครือข่ายของ Teradata University Networks (TUN) ในการแข่งขันรอบสุดท้าย นักศึกษาได้มีการนำเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูลและการตอบคำถาม รวมถึงการนำเสนอกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ร่วมกับนักศึกษาอีก 6 ทีมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา อาทิเช่น Loyola University Chicago, Carnegie Mellon University, University of Waterloo, Missouri University of Science and Technology และUniversity of North Carolina at Charlotte ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง 3 ท่าน สามารถสร้างชื่อเสียง ให้กับคณะบริหารธุรกิจ ด้วยการคว้ารางวัลที่ 1 ของการแข่งขันได้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน