รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน

รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน

รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน

          วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดพิธีน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและจุดเทียนแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ สนามฟุตบอล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า 3,000 คน

          นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป กิจกรรมประกอบไปด้วย การแปรอักษรเป็นเลข ๙ และคำว่า NIDA ซึ่งมีความหมายถึง ชาวนิด้าน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ให้กำเนิดก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากนั้นผู้บริหารสถาบันพร้อมทั้งสมาคมนักศึกษาเก่าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กราบถวายสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ตัวแทนนักศึกษาอ่านบทกลอนถวายความอาลัย ผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลง “ต้นไม้ของพ่อ” “ลูกนิด้า” และ “ปณิธานของพ่อ” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ การกล่าวคำปฏิญาณตนและยืนสงบนิ่ง 89 วินาที โดยช่วงสุดท้ายของพิธีมีการจุดเทียนแสดงความอาลัยและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งทุกคนต่างมีความตั้งใจมาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้

รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน