611205 03

5 ธันวาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ และ สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมฯ พร้อมนักศึกษาเก่า ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
5 ธันวาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
5 ธันวาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
5 ธันวาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง