เข้าพบ อว. เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่5

เข้าพบ อว. เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เดินทางเข้าพบเพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ,

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ,  ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล (รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) , รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ (รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) และ ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง (เลขานุการรัฐมนตรี และโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวง อว.  ถ.พระราม 6  เมื่อวันที่ 14 และ 15 ธันวาคม 2564

เข้าพบ อว. เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
เข้าพบ อว. เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
เข้าพบ อว. เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
เข้าพบ อว. เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
เข้าพบ อว. เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
เข้าพบ อว. เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่