สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์

สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์

 คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระพบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย พลตรี กฤษกมล มะลิทอง เลขาธิการสมาคมฯ และคุณประชา เทศพานิช กรรมการสมาคมฯ ได้เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 18 ธค.59 เพื่อถวายพระพุทธวจนะปัญญา พระพุทธรูปประจำสถาบัน เนื่องจากสมาคมฯ ได้รับความกรุณาจากพระพรหมมังคลาจารย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเททองหล่อและพิธีพุทธาภิเษก พระประจำสถาบัน โดยโครงการนี้ได้สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์